Opis produktu

Jedyna zachowana z przełomu XIX i XX w. nekropolia na terenie Wrocławia obejmująca niemal 5 hektarów powierzchni, będąca miejscem pochówku wielu wybitnych postaci ówczesnego życia politycznego, naukowego i kulturowego. Cmentarz stanowi oryginalny i niepowtarzalny zespół rzeźby nagrobnej i małej architektury, w którym zaobserwować można wpływy niemal wszystkich okresów – od starożytności aż do modernizmu.

Na terenie cmentarza znajduje się około 12 tysięcy nagrobków należących do Żydów przybyłych z odległych miejsc, od Gdańska po Boston. Początki historii tego miejsca sięgają 1856 r., kiedy to zakupiono działki w ówczesnej wsi Gabitz (dzisiejsze Gajowice). Na początku istnienia nekropolii na jej terenie znajdowały się budynki – dom przedpogrzebowy i mieszkanie inspektora cmentarza, w 1912 r. ze względu na ich zły stan zostały zastąpione nowymi. Autorami projektu byli Paul i Richard Ehrlichowie. Nowy dwupiętrowy budynek mieścił w sobie mieszkanie inspektora, grabarza, biuro, kwiaciarnię oraz kaplicę i latarnię.

Pierwszy pochówek miał miejsce w roku 1856 – 17 listopada, czyli niemal 160 lat temu. Ze źródeł wynika, że pochowanym był kupiec Lobel Stern, ziemia cmentarna została poświęcona przez Abrahama Geigera. Nie jest to jednak najstarszy nagrobek znajdujący się na cmentarzu – na jego obszar zostały również przeniesione nagrobki z czasów średniowiecza, które zostały odnalezione w innych rejonach miasta i przeniesione na cmentarz w Gabitz. Na najstarszym z nagrobków widnieje data 4 sierpnia 1203 r., a wzniesiony został dla Dawida, kantora „o głosie miłym”.

Do najsłynniejszych pochowanych osób należą m.in.: Lassalle Ferdinand, Tiktin Gedalje, Cohn Ferdinand Julius, Galewsky Louis, Sachs Clara.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI
1,5H

Zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego z VIP Travel Wrocław

  • Zwiedzanie Starego Cmentarza Żydowskiego wraz z przewodnikiem
  • Opieka organizatora – VIP Travel Wrocław

Informacja

ZOBACZ TAKŻE