Opis produktu

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu można podziwiać prace takich artystów jak: Pieter Brueghel Młodszy, Wasilly Kandinsky czy Kurt Schwitters. Muzeum posiada jedną z największych kolekcji sztuki nowoczesnej w Polsce. Warto się do niego udać z Hello Poland i zobaczyć dzieła sztuki z przestrzeni stuleci sięgających XV w., a wśród nich obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystów włoskich, francuskich czy niderlandzkich.

Pierwszą siedzibą powstałego w 1947 r. Muzeum Narodowego był budynek Zarządu Rejencji Śląskiej pochodzący z końca XIX w. Otwarcie nastąpiło w lipcu 1948 r. a muzeum początkowo działało jako „Państwowe”, następnie „Śląskie” i dopiero od 1970 r. stało się oficjalnie „Narodowym”, wraz z później przyłączonymi oddziałami, którymi są obecnie Panorama Racławicka, Muzeum Etnograficzne oraz Pawilon Czterech Kopuł,

W głównej siedzibie muzeum prezentowane są liczne wystawy stałe:

– Śląska Rzeźba Kamienna XII – XVI w. – wystawa prezentuje kamienne nagrobki książęce, rzeźbę architektoniczną oraz kamienną rzeźbę ołtarzową

– Sztuka Śląska XVI – XIX w. – dzieła związane z gotycką rzeźbą drewnianą i malarstwem tablicowym

– Sztuka Polska XVII – XIX w. – zbiory malarstwa olejnego, obrazy staropolskie, prace lwowskich malarzy, znajdziemy tu prace takich artystów jak Wojciech Kossak, Jan Matejko czy Wierusz Kowalski

– Sztuka Europejska XV – XX w. – dzieła włoskiego i północnoeuropejskiego renesansu, m.in. Pietera Brueghela Młodszego, Agnolo Bonziniego, Cosimo Rosseliniego czy Giovanniego Santi

– Polska Sztuka Współczesna – najcenniejsza kolekcja w kraju licząca ponad 20 000 eksponatów, od malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby do całkiem nowoczesnych form sztuki

– Galeria Sztuki Wschodu – sztuka współczesna Bliskiego i Dalekiego Wschodu

CZAS TRWANIA WYCIECZKI
2H

Bilet wejściowy VIP zapewnia:

  • Wejście do Muzeum Narodowego i zwiedzanie wystaw stałych i czasowych
  • Dopasowanie programu zwiedzania do zainteresowań grupy
  • Profesjonalny przewodnik opowiadający o zbiorach muzeum

Informacja

ZOBACZ TAKŻE