Opis produktu

Uwielbiany przez mieszkańców Wrocławia ogród założony w 1811 r. zajmuje powierzchnię 7,4 ha i stanowi oazę spokoju i piękna będąc równocześnie żywym muzeum oraz ośrodkiem naukowym i dydaktycznym miasta. Jest drugim najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce i może pochwalić się aż 12 000 gatunków roślin na swoim terenie.

Na początku swojego istnienia ogród liczył 5 ha powierzchni a ziemię pod uprawę roślin trzeba było w bardzo dużych ilościach sprowadzić, gdyż mimo dogodnego położenia i obecności stawu ze słodką wodą, gleby były piaszczyste, jałowe a w wielu miejscach występowała glina. Do 1816 r. zagospodarowana była jedynie 1/3 powierzchni. W części należącej wcześniej do Ostrowa Tumskiego zachowało się kilka budynków, które przekształcono w mieszkania dla dyrektora oraz ogrodników. W 1830 r. zagospodarowany był już cały ogród – przeważał styl angielski z nieregularnymi ścieżkami a na jego obszarze uprawiano 7000 gatunków roślin. Część zajmowały również baseny do uprawy roślin wodnych i błotnych.

Następne przemiany miały miejsce w 1857 r., kiedy to zmienił się dyrektor ogrodu i został nim Heinrich Robert Göppert – uważany za właściwego założyciela ogrodu, to dzięki niemu liczba gatunków zwiększyła się do obecnych 12 000, powstało Muzeum Botaniczne, nowoczesne szklarnie oraz wydano pierwszy szczegółowy przewodnik.

Wybitną postacią w historii Ogrodu Botanicznego był Adolf Engler, który przez 5 lat pełnił funkcję dyrektora. Był jednym z najwybitniejszych systematyków i geografów roślin i powtórnie przeorganizował zasoby ogrodu.

W latach 1906-1907 kolejny dyrektor Ferdinand Pax wzbogacił ogród o kompleks szklarni istniejących do dziś. Niestety w latach 30. XX w. Ogród Botaniczny stracił na znaczeniu jako placówka naukowa, przyczynił się do tego kryzys gospodarczy oraz dominacja w botanice laboratoryjnych dyscyplin. Dopiero po wojnie ogród znowu zaczął rozkwitać – dosłownie i w przenośni. Zwiększono jego powierzchnię do dzisiejszych 7,4 ha, wzniesiono nowy obiekt dydaktyczny.

Dzisiaj Ogród Botaniczny jest prawdziwą oazą, idealnym miejscem na spotkania oraz prężnie działająca placówką naukową. Liczne działy takie jak: alpinarium, arboretum, roślin ozdobnych i szklarniowych zachwycają i cieszą wszystkie zmysły swoim wyglądem, zapachem i egzotyką.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI
2H

Bilet wejściowy VIP zapewnia:

  • Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego
  • Zapoznanie z niezwykłą kolekcją roślin
  • Dla zainteresowanych możliwość organizacji profesjonalnej sesji zdjęciowej
  • Możliwość zorganizowania poczęstunku w formie pikniku

Informacja

ZOBACZ TAKŻE