Opis produktu

Polski instytut naukowy i kulturalny we Wrocławiu sięga swoją historią do roku 1827, kiedy to został utworzony we Lwowie. Do 1939 r. składał się z biblioteki, wydawnictwa oraz Muzeum Książąt Lubomirskich. Po wysiedleniu Polaków ze Lwowa Ossolineum zostało przeniesione do Wrocławia i od roku 1945 znajduje się w nim nieprzerwanie. W 1995 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej restytuował fundację Zakład Narodowy im. Ossolińskich a w 1997 r. ponownie utworzono Muzeum Książąt Lubomirskich. W 2012 r. upadłość ogłosiło wydawnictwo.

Zakład był jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej przede wszystkim dzięki bardzo bogatemu zbiorowi bibliotecznemu, który swoją wielkością ustępował tylko Bibliotece Jagiellońskiej. Od 5 stycznia 1995 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich zyskał status fundacji dotowanej z budżetu państwa i przestał być placówką podległą Polskiej Akademii Nauk, dzisiaj jego działalność skupia się na kompletowaniu i odrestaurowywaniu zbiorów bibliotecznych oraz na aspekcie wystawienniczym. Zasoby Ossolineum są ogromne, według danych na 2015 r. liczą 1 800 000 jednostek, w tym wydawnictwa zwarte, ciągłe, rękopisy, starodruki, ekslibrisy, medale, monety, pieczęcie, dokumenty oraz mikrofilmy.

Do najważniejszych pozycji, które możemy w Ossolineum odnaleźć należą: rękopisy Juliusza Słowackiego i Aleksandra Fredry, autografy prac Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Mickiewicza, Jana Kasprowicza, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Henryka Sienkiewicza oraz Józefa Conrada Korzeniowskiego.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI
2H

Bilet wejściowy VIP zapewnia:

  • Zwiedzanie Ossolineum
  • Przegląd najważniejszych zbiorów
  • Dla zainteresowanych oprawa kulinarna zwiedzania

Informacja

ZOBACZ TAKŻE