Opis produktu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to właśnie gmina żydowska w dawnym Breslau odegrała znaczącą rolę w historii europejskiej diaspory. To we Wrocławiu uformowały się podstawy ruchu emancypacyjnego zwanego haskalą oraz podstawy do późniejszego powstania jednego z najbardziej znaczących odłamów – ruchu konserwatywnego. Dla Żydów nastały jednak tragiczne czasy nazizmu, które sprawiły, że ta jedna z najbardziej interesujących gmin żydowskich w Europie przestała istnieć.

Przez setki lat Żydzi osiedlali się i znikali z ziem dzisiejszego Wrocławia. Dowody na ich obecność już od XII w. można znaleźć na Starym Cmentarzu Żydowskim, na którym najstarszy nagrobek, z datą 4 sierpnia 1203 r., należy właśnie do Żyda o imieniu Dawid. W ciągu wielu wieków historii Wrocławia ludność żydowska wielokrotnie była skazywana na wygnanie, mordowana, oskarżana o świętokradztwo i liczne przestępstwa. Mimo tych wszystkich przykrych sytuacji doświadczanych zarówno ze strony władz jak i mieszkańców, Żydzi powracali na tereny miasta współtworząc jego historię w dziedzinie rozwoju, kultury czy rzemiosła. W XIX w. zezwolono Żydom na nabywanie gruntów miejskich oraz nadano im prawa oraz obowiązki, a w kolejnych latach wydano edykt zrównujący ich w prawach z innymi mieszkańcami. Wkrótce po tych wydarzeniach, w 1820 r. rozpoczęto działania w kierunku wybudowania synagogi. Uroczyste otwarcie nastąpiło 23 kwietnia 1829 r. – do dziś, po wielu burzliwych wydarzeniach historycznych, Synagoga Pod Białym Bocianem stanowi jeden z najważniejszych elementów miasta, zarówno ze względów religijnych jak i architektonicznych.

Synagoga znajduje się na terenie Dzielnicy Czterech Świątyń w obszarze Starego Miasta, została wzniesiona w stylu klasycystycznym z elementami architektury rzymskiej, stanowi wartość zabytkową, została wpisana do krajowego rejestru zabytków w grudniu 1970 r.

Bez wątpienia jest niezwykle ważnym punktem w programie zwiedzania miasta.

Hello Poland serdecznie zaprasza do poznania tego niezwykłego miejsca.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI
2H

Bilet wejściowy VIP zapewnia:

  • Wejście do Synagogi i zwiedzanie z przewodnikiem

  • Koszerny obiad z typowymi żydowskimi potrawami

  • Spacer Dzielnicą Czterech Świątyń z przewodnikiem

Informacja

ZOBACZ TAKŻE